Wanafunzi wote wamepelekwa darasa linalofuata

PReM

Mfumo wa kutunza taarifa za wanafunzi wa shule za msingi

Kuandikisha

Kuingiza matokeo

Kuhamisha

Kufuatilia

Kuchapa ripoti